MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-120
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums “Par līdzekļu piešķiršanu ģimenes ārstu praksēm un ārstniecības iestādēm par papildu resursu piesaisti vakcinācijas pret Covid-19 nodrošināšanai 2022. gadā”"
1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu efektīvu vakcināciju pret Covid-19 un personu vecumā no 60 gadiem vakcinācijas aptveres paaugstināšanu, Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam) nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 8 438 952 euro apmērā 2022. gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
3. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktam.