MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-908
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.