Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 781
Rīgā 2021. gada 30. novembrī (prot. Nr. 78 19. §)
21-TA-57
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 55. panta otro daļu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 23. nr.; 2010, 41., 206. nr.; 2012, 85. nr.; 2013, 250. nr.; 2014, 138. nr.; 2015, 192., 252. nr.; 2016, 251. nr.; 2018, 128., 240. nr.; 2020, 79., 113A. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
papildināt 5.1. nodaļu ar 102.1 un 102.2 punktu šādā redakcijā:

"102.1 Daudzprofilu un specializētās slimnīcas ir nodrošinātas ar alternatīvu vai autonomu elektroenerģijas avotu – stacionāro ģeneratoru, kā arī degvielas rezerves apjomu, lai panāktu ģeneratora darbības nepārtrauktību ne mazāk kā 24 stundas. Stacionārais ģenerators ārējās elektroapgādes traucējumu gadījumā nodrošina šādu slimnīcas struktūrvienību, aprīkojuma un medicīnisko tehnoloģiju darbības nepārtrauktību neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā un dzīvību uzturošo funkciju veikšanā, kā arī citu pakalpojumu sniegšanā:
102.1. neatliekamās medicīniskās palīdzības un uzņemšanas nodaļa, intensīvās terapijas nodaļa, operāciju bloks;
102.2. citas slimnīcas struktūrvienības, kas nepieciešamas pamatfunkciju nodrošināšanai (piemēram, dzemdību nodaļa, asins kabinets), tehniskais aprīkojums (dežūrapgaismojums, drošības un piekļuves sistēmas, videonovērošana, informācijas tehnoloģiju sistēmas);
102.3. ventilācijas sistēma, siltuma piegāde, ūdens un kanalizācijas apgādes sistēma;
102.1 4. skābekļa piegādes sistēma.

102.2 Par stacionāro ģeneratoru darbības nodrošinājumu saskaņā ar šo noteikumu 102.1 punktu ir atbildīgs stacionārās ārstniecības iestādes vadītājs. Iestādes vadītājs nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināta slimnīcas darbības nepārtrauktība ārējās elektroapgādes traucējumu gadījumā, kā arī nodrošina stacionāro ģeneratoru regulāru darbības kontroli.";
1.2.
svītrot 108. punktu;
1.3.
aizstāt 190. punkta ievaddaļā skaitļus un vārdus "2021. gada 1. decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2022. gada 31. decembrim".
2.
Šo noteikumu 1.1. un 1.2. apakšpunkts stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs J. Reirs
Veselības ministrs D. Pavļuts