MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-386
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma
“Jaundurbe” Smārdes pagastā, Engures novadā,
nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.