MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-768
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2024. gada budžeta apstiprināšanu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Konceptuāli atbalstīt, ka Veselības ministrijas pārraudzībā esošās budžeta nefinansētas iestādes – Zāļu valsts aģentūras neizmantotais 2023. gada maksas pakalpojumu līdzekļu atlikums uz 2024. gada 1. janvāri 21 102 euro apmērā tiek novirzīts uz valsts budžeta apakšprogrammu 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība” Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Kompetenču attīstības centra jumta stiprināšanai.
4.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas palielināšanai atbilstoši šā protokollēmuma 3. punktam.
5.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, informējot Saeimu, palielināt Veselības ministrijai likumā “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” noteikto apropriāciju.