Rīkojuma konsolidētā versija

21-TA-439
Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju
1.
Saskaņā ar Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 12. panta otro daļu apstiprināt Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju šādā sastāvā:
1.1.
A. Pelšs – Ārlietu ministrijas valsts sekretārs (komitejas priekšsēdētājs);
1.2.
I. Baltābola – Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktora vietniece;
1.3.
R. Burmistris – Veselības inspekcijas Farmācijas departamenta vadītājs;
1.4.
Ž. Kangro – Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes priekšnieka vietniece, Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja priekšniece;
1.5.
A. Kovaļenko – Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Risku vadības daļas vadītājs;
1.6.
J. Krastiņa – Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta direktora vietniece, Muitas un akcīzes nodokļa nodaļas vadītāja;
1.7.
M. Ķuda – Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamenta direktors;
1.8.
K. Markovskis – Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju departamenta direktors;
1.9.
O. Matejūna – Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta direktore;
1.10.
A. Melkers – Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja priekšnieka vietnieks;
1.11.
N. Rumpe – Ārlietu ministrijas Ārējās tirdzniecības un ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas departamenta Stratēģiskas nozīmes preču eksporta kontroles nodaļas vadītājs;
1.12.
Valsts drošības dienesta pārstāvis;
1.13.
Satversmes aizsardzības biroja pārstāvis;
1.14.
Finanšu izlūkošanas dienesta pārstāvis.
2.
Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2009. gada 9. decembra rīkojumu Nr. 830 "Par Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteju" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 195. nr.; 2010, 206. nr.; 2011, 158., 185. nr.; 2013, 128., 194. nr.; 2015, 167. nr.).