Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 795
Rīgā 2021. gada 2. novembrī (prot. Nr. 73 46. §)
21-TA-901
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem''
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem'' piešķirt Veselības ministrijai (Nacionālajam veselības dienestam)  finansējumu 67 880 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 infekcijas uzliesmojumu un seku novēršanu 2021. gada novembrī, nodrošinot nepieciešamos autobusus mobilo vakcinācijas punktu izveidei.
2.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem''.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
4.
Nacionālais veselības dienests finansējuma piešķiršanā ievēro Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu ''Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi'' (2012/21/ES) atbilstoši ar finansējuma saņēmējiem noslēgtajiem pilnvarojuma līgumiem.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Veselības ministrs D. Pavļuts