Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 643
Rīgā 2022. gada 21. septembrī (prot. Nr. 48 40. §)
22-TA-2679
Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai
1.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumu Nr. 143 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai" 6. un 13. punktu, apstiprināt pašvaldību iesniegto investīciju projektu sarakstu Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai (pielikums) valsts aizdevumu piešķiršanai:
1.1.
2022. gadā – 3 941 935,22 euro apmērā no likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 10. panta trešajā daļā minētā pašvaldību aizņēmumu palielinājuma 70 000 000 euro apmērā;
1.2.
2023. gadā – 1 310 234,87 euro apmērā no likuma "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" 14. pantā noteiktā pašvaldību kopējo aizņēmumu palielinājuma 118 138 258 euro apmērā.
2.
Jautājumu par pašvaldību kopējā aizņēmumu limita palielināšanas iespējām 2023. gadā skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" izstrādes procesā.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 21. septembra
rīkojumam Nr.
643
Atbalstītie pašvaldību investīciju projekti valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai