MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-3449
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
 Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2022. gada 17. septembra ārkārtas sēdē lemto par pedagogu beztermiņa streika vienošanās izpildi, papildu nepieciešamais finansējums pedagogu darba samaksas palielināšanai un slodžu sabalansēšanai 2023. gadam ir 61 671 021 euro, 2024. gadam un turpmāk ik gadu – 62 383 053 euro, tai skaitā:
 
3.1.
resoram "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" 2023. gadam – 47 668 678 euro, 2024. gadam un turpmāk ik gadu – 48 315 310 euro;
3.2.
Izglītības un zinātnes ministrijai 2023. gadam – 8 898 688 euro, 2024. gadam un turpmāk ik gadu – 8 964 088​​​​​​​ euro;
3.3.
Aizsardzības ministrijai 2023. gadam un turpmāk ik gadu – 25 348 euro;
3.4.
Zemkopības ministrijai 2023. gadam un turpmāk ik gadu – 83 556 euro;
3.5.
Labklājības ministrijai 2023. gadam un turpmāk ik gadu – 43 215 euro;
3.6.
Tieslietu ministrijai 2023. gadam un turpmāk ik gadu – 11 510 euro;
3.7.
Kultūras ministrijai 2023. gadam un turpmāk ik gadu – 4 891 905 euro;
3.8.
Veselības ministrijai 2023. gadam un turpmāk ik gadu – 48 121 euro.
4.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 3. punktā noteikto, Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam", samazināt budžeta resorā "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" plānoto finansējumu 2023. gadam par 61 671 021 euro, 2024. gadam un turpmāk ik gadu par 62 383 053 euro.
5.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 3. punktā noteikto Izglītības un zinātnes ministrijai, Aizsardzības ministrijai, Zemkopības ministrijai, Labklājības ministrijai, Tieslietu ministrijai, Kultūras ministrijai un Veselības ministrijai iesniegt priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai, palielinot finansējumu 2023. gadam un turpmāk ik gadu, tai skaitā:
5.1.
resora "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" pamatbudžeta programmā 01.00.00. "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem" 2023. gadam par 3 855 858 euro, 2024. gadam un turpmāk ik gadu par 3 889 898 euro;
5.2.
resora "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" pamatbudžeta programmā 05.00.00. "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" 2023. gadam par 38 442 812 euro, 2024. gadam un turpmāk ik gadu par 38 086 316 euro;
5.3.
resora "62. Mērķdotācijas pašvaldībām" pamatbudžeta programmā 10.00.00. "Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" 2023. gadam par 5 370 008 euro, 2024. gadam un turpmāk ik gadu par 6 339 096  euro;
5.4.
Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 01.05.00. "Dotācija privātajām mācību iestādēm" 2023. gadam par 1 767 557 euro, 2024. gadam un turpmāk ik gadu par 1 832 957 euro;
5.5.
Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 01.08.00. "Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi" 2023. gadam un turpmāk ik gadu par 9 798 euro;
5.6.
Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 02.01.00. "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" 2023. gadam un turpmāk ik gadu par 4 697 040 euro;
5.7.
Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 09.10.00. "Murjāņu sporta ģimnāzija" 2023. gadam un turpmāk ik gadu par 118 704 euro;
5.8.
Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 09.19.00. "Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām" 2023. gadam un turpmāk ik gadu par 2 305 589 euro;
5.9.
Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 22.10.00. "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" 2023. gadam un turpmāk ik gadu par 25 348 euro;
5.10.
Zemkopības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 22.01.00. "Profesionālā izglītība" 2023. gadam un turpmāk ik gadu par 83 556 euro;
5.11.
Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 05.37.00. "Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana" 2023. gadam un turpmāk ik gadu par 43 215 euro;
5.12.
Tieslietu ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 04.01.00. "Ieslodzījuma vietas" 2023. gadam un turpmāk ik gadu par 11 510 euro;
5.13.
Kultūras ministrijas pamatbudžeta programmā 20.00.00. "Kultūrizglītība" 2023. gadam un turpmāk ik gadu par 4 891 905 euro;
5.14.
Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 02.03.00. "Augstākā medicīnas izglītība" 2023. gadam un turpmāk ik gadu par 23 336 euro;
5.15.
Veselības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 33.09.00. "Interešu izglītības nodrošināšana VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"” 2023. gadam un turpmāk ik gadu par 24 785 euro.