MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1770
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420287521
1. Apstiprināt veselības ministra iesniegto paskaidrojumu projektu Administratīvajai tiesai lietā Nr.A420287521
2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumus un nosūtīt Administratīvajai tiesai.
3. Veselības ministrijai pārstāvēt Ministru kabinetu Administratīvajā tiesā lietā Nr. A420287521 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.