Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 843
Rīgā 2021. gada 16. novembrī (prot. Nr. 75 44. §)
21-TA-695
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Veselības ministrijai  finansējumu 18 983 278 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu, tai skaitā:
1.1.
Nacionālajam veselības dienestam – 18 725 744 euro, lai segtu izdevumus par  ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un laboratorisko izmeklējumu organizēšanu 2021. gada oktobrī un novembrī;
1.2.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam – 257 534 euro, lai segtu izdevumus par dezinfekcijas un individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi  2021. gada oktobrī un novembrī.
2.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši vidējām izmaksām.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
4.
Nacionālais veselības dienests finansējuma piešķiršanā ievēro Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu "Par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi" (2012/21/ES) atbilstoši ar finansējuma saņēmējiem noslēgtajiem pilnvarojuma līgumiem.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Veselības ministrs D. Pavļuts