MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1500
Informatīvais ziņojums "Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs"
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.