MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1239
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 547 "Noteikumi par atliktajām piegādēm""
1. Pieņemt iesniegto Noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot Noteikumu projektu parakstīšanai.