MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1554
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par vienošanos par kopīgiem pārziņiem personas datu apstrādei saistībā ar sadarbības mehānismu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulu (ES) 2019/452 (2019. gada 19. marts), ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai."
1.
Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2020. gada 10. decembra protokollēmuma (Prot. Nr. 82 72.§) 3. punktu.
 
3.
Pilnvarot ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci, pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā Leldi Līci-Līcīti parakstīt Latvijas Republikas vārdā vienošanos par kopīgiem pārziņiem attiecībā uz personas datu apstrādi saistībā ar sadarbības mehānismu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulu (ES) 2019/452 (2019. gada 19. marts), ar ko izveido regulējumu ārvalstu tiešo ieguldījumu Savienībā izvērtēšanai.