23-TA-686
Informatīvais ziņojums "Par veicamajiem pasākumiem sabiedriskā transporta pakalpojumu kompensācijas apjoma samazināšanai"
(J. Vitenbergs, M. Sprindžuks, N. Puntulis, D. Šmits, I. Indriksone, E. Siliņa, A. Ašeradens)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Satiksmes ministrijai sadarbībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" iesniegt izskatīšanai Sabiedriskā transporta padomē priekšlikumus valsts budžeta izdevumus mazinošiem pasākumiem reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta maršrutu tīkla ietvaros, tai skaitā braukšanas maksas (tarifu) apmēra pārskatīšanai, vienlaikus ievērojot nepieciešamību salāgot iedzīvotāju vajadzības ar valsts budžeta iespējām.
3.
Pēc Sabiedriskā transporta padomes lēmumu pieņemšanas par šī protokollēmuma 2. punktā minēto valsts budžeta izdevumus mazinošo pasākumu ieviešanu Satiksmes ministrijai sadarbībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" novērtēt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju potenciālo zaudējumu apmēru un aktuālo situāciju attiecībā uz valsts budžeta finansējuma pietiekamību to segšanai un, ja nepieciešams, iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu par ietekmi uz valsts budžeta izdevumiem 2023. gadā.