MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-2757
Informatīvais ziņojums "Par Ekonomisko lietu tiesas darbības pirmā gada rezultātiem un tālāko attīstību"
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Ekonomisko lietu tiesas darbības pirmā gada rezultātiem un tālāko attīstību.