MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1663
Rīkojuma projekts "Rīkojums "Par valsts pētījumu programmu "Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana Latvijas attīstībai"""
1.
Apstiprināt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.