MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-2417
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2023.gada 1. jūnija sēdes protokolā Nr.29, 51.§., 3. punktā (TAP 23-UZ-300 un 23-UZ-301) ietvertajiem uzdevumiem"
Ņemot vērā ekonomikas ministra sniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2023.gada 1.jūnija sēdes protokollēmuma (Prot.Nr.29, 51.§.) 3. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.