MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-211
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot noteikumu projektu atbilstoši Augstskolu likuma 52. panta pirmajā daļā noteiktajam pilnvarojumam Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā augstskolas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem.