MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-36
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.