MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-1016
Plāna projekts "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības plāns 2024.-2027. gadam"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.