MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-2183
Informatīvais ziņojums “Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2022.gadā”
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.