Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 34
Rīgā 2023. gada 24. janvārī (prot. Nr. 4 23. §)
22-TA-3128
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm"
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto un septīto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 167., 206. nr.; 2018, 162. nr.; 2022, 34., 174. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt ar 36.1 punktu šādā redakcijā:
"36.1 Ja pēc mācību gada beigām, pēc tam kad ir pieņemti lēmumi par visiem atbalsta iesniegumiem, kādā no produktu grupām ir izveidojies finansējuma pārpalikums, Lauku atbalsta dienests sedz atbalsta pretendentiem pārsniegto apgādes tiesību apmēru. Ja finansējuma pārpalikums ir mazāks nekā kopējais pārsniegto apgādes tiesību apmērs, saskaņā ar šo punktu izmaksājamām summām piemēro proporcionālu samazinājumu, bet vienam atbalsta pretendentam izmaksājamā summa nav mazāka par 100 euro."
2.
Izteikt 66.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"66.2. piena izdalei par litru:
66.2.1. īpaši augstā temperatūrā apstrādātam (UHT) pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem, – 1,32 euro;
66.2.2. citam pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem, – 1,38 euro;
66.2.3. pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem, – 1,20 euro;
66.2.4. īpaši augstā temperatūrā apstrādātam (UHT) bioloģiskajam pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem, – 1,34 euro;
66.2.5. citam bioloģiskajam pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem, – 1,40 euro;
66.2.6. bioloģiskajam pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem, – 1,22 euro."
3.
Papildināt ar 67. punktu šādā redakcijā:
"67. Šo noteikumu 66. punktā minētās atbalsta likmes ietver izmaksas par produktu izdalīšanu šādā apmērā:
67.1. 0,18 euro no piemērojamās atbalsta likmes par litru piena, arī bioloģiskā piena, iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem;
67.2. 0,06 euro no piemērojamās atbalsta likmes par litru sevišķi augstā temperatūrā apstrādāta (UHT) piena, arī bioloģiskā piena, iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem;
67.3. 0,12 euro no piemērojamās atbalsta likmes par litru piena, arī bioloģiskā piena, iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem;
67.4. 0,02 euro no piemērojamās atbalsta likmes par vienu porciju nefasētu augļu vai dārzeņu vai to asorti, arī bioloģisku produktu;
67.5. 0,01 euro no piemērojamās atbalsta likmes par vienu porciju fasētu augļu vai dārzeņu vai to asorti, arī bioloģisku produktu."
4.
Papildināt ar 68. punktu šādā redakcijā:
"68. Ja lēmums par atbalsta piešķiršanu par 2022./2023. mācību gadā piegādātajiem piena produktiem pieņemts pirms grozījuma šo noteikumu 66.2. apakšpunktā spēkā stāšanās, kas paredz atbalsta likmi par piegādātajiem piena produktiem no 1,20 līdz 1,40 euro, Lauku atbalsta dienests pārrēķina atbalstu atbilstoši spēkā esošajai atbalsta likmei."
5.
Papildināt ar 69. punktu šādā redakcijā:
"69. Šo noteikumu 29. punktu piemēro, paredzot, ka 2022./2023. mācību gada izdales periodā izglītojamie produktus saņem no vienas līdz trim reizēm mācību nedēļā, ievērojot atbalsta pretendentiem piešķirto apgādes tiesību apmēru un atbalstam pieejamo finansējumu."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs D. Šmits