MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-404
Konceptuālais ziņojums "Par konceptuālo ziņojumu "Invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide bērniem""
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.