MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-3093
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.