Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 599
Rīgā 2022. gada 9. septembrī (prot. Nr. 45 1. §)
22-TA-2695
Par Krievijas Federācijas pilsoņu ieceļošanu Latvijas Republikā
1.
Ņemot vērā Krievijas Federācijas īstenoto militāro iebrukumu Ukrainā un nepieciešamību novērst apdraudējumu Latvijas Republikas iekšējai drošībai, kas saistīts ar vēršanos pret Latvijas Republikas valstisko neatkarību, suverenitāti, teritoriālo vienotību, valsts varu vai demokrātisko valsts iekārtu, Valsts robežsardzei no 2022. gada 19. septembra ļaut ieceļot Latvijas Republikas teritorijā, šķērsojot Latvijas Republikas ārējo robežu, tikai tiem Krievijas Federācijas pilsoņiem:
1.1.
kuri ir Latvijas Republikas, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas uzturēšanās atļaujas turētāji;
1.2.
kuri ir Šengenas līguma dalībvalsts ilgtermiņa vīzas turētāji;
1.3.
kuriem ir izsniegta vīza saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija regulu Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu, un kuri ir:
1.3.1.
Latvijas Republikas valstspiederīgo ģimenes locekļi (laulātie, vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, kā arī apgādībā esošās personas);
1.3.2.
Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas valstspiederīgo ģimenes locekļi;
1.3.3.
transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbinieki, kravas vai tehnisko reisu apkalpe, kas ierodas Latvijas Republikā vai izbrauc no tās, pildot darba pienākumus;
1.3.4.
jūrnieki, kuriem jānokļūst savā darba vietā uz kuģa vai kuriem nepieciešams atgriezties no tā;
1.3.5.
personas, kuru ieceļošana saistīta ar humāniem apsvērumiem;
1.4.
Latvijas Republikā akreditētie vai nosūtītie Krievijas Federācijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbinieki un viņu ģimenes locekļi;
1.5.
Krievijas Federācijas diplomātiskie kurjeri vai ad hoc diplomātiskie kurjeri, kas uzrāda oficiālu dokumentu, kurā norādīts viņu statuss un diplomātiskā pasta paku skaits;
1.6.
personas, kuras dodas uz Krievijas Federācijas vēstniecību Latvijas Republikā īstermiņa komandējumā tehniskā atbalsta nodrošināšanai;
1.7.
Krievijas Federācijas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbinieki, kuri šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā oficiālo funkciju veikšanai, un viņu ģimenes locekļi, kā arī personas, kuras šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā un dodas īstermiņa komandējumā tehniskā atbalsta nodrošināšanai uz Krievijas Federācijas vēstniecību uzņemošajā valstī;
1.8.
personas, kuras ir vienkāršota tranzīta dokumenta (FTD) vai vienkāršota dzelzceļa tranzīta dokumenta (FRTD) turētāji un kuras dodas no Krievijas Federācijas uz Krievijas Federācijas Kaļiņingradas apgabalu un atpakaļ.
2.
Rīkojums ir spēkā līdz 2023. gada 30. jūnijam.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ārlietu ministrs E. Rinkēvičs