Likumprojekts (grozījumi)

22-TA-2505
Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"
Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22. nr.; 1998, 15. nr.; 1999, 24. nr.; 2001, 15., 17. nr.; 2002, 14. nr.; 2003, 9. nr.; 2004, 5. nr.; 2005, 8., 24. nr.; 2006, 14. nr.; 2007, 3., 12., 24. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 3., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 100., 199., 200. nr.; 2010, 94., 131., 205. nr.; 2011, 117., 202. nr.; 2013, 6., 232. nr.; 2014, 63., 257. nr.; 2015, 60., 248. nr.; 2016, 197., 241., 255. nr.; 2017, 156., 242. nr.; 2018, 225. nr.; 2019, 75., 240. nr.; 2020, 37., 240.A nr.; 2021, 121.B, 234.A, 246. nr.; 2022, 66.A nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt 5. panta pirmo daļu pēc vārdiem "izņemot gadījumu, kad karavīrs piedalās starptautiskajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā" ar vārdiem "personas, kas pilda valsts aizsardzības dienestu vai valsts civilo dienestu".
2.
6. pantā:
papildināt ceturto daļu ar 15. punktu šādā redakcijā:
"15) personas, kas pilda valsts aizsardzības dienestu vai valsts civilo dienestu.";
papildināt piekto daļu ar 10. punktu šādā redakcijā:
"10) personas, kas pilda valsts aizsardzības dienestu vai valsts civilo dienestu."
Likums stājas spēkā vienlaikus ar Valsts aizsardzības dienesta likumu.
Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A. Pabriks