Noteikumu projekts

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 262
Rīgā 2023. gada 1. jūnijā (prot. Nr. 29 14. §)
23-TA-217
Kārtība, kādā komersanti sniedz informāciju par naftas produktu mazumtirdzniecības cenām
1.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā komersanti, kuriem izsniegtas speciālās atļaujas (licences) naftas produktu mazumtirdzniecībai, sniedz informāciju par naftas produktu mazumtirdzniecības cenām.
2.
Naftas produktu mazumtirdzniecības cena šo noteikumu izpratnē ir benzīna, dīzeļdegvielas un sašķidrinātās naftas gāzes vidējā cena litrā no naftas produktu uzpildes sūkņa visās komersanta naftas produktu mazumtirdzniecības vietās katras nedēļas pirmdienā.
3.
Informāciju par naftas produktu mazumtirdzniecības cenām sniedz komersanti, kuru mazumtirdzniecībā pārdotais naftas produktu apjoms iepriekšējā kalendāra gadā pārsniedz:
3.1.
benzīnam – piecus tūkstošus kubikmetru;
3.2.
dīzeļdegvielai – 20 tūkstošus kubikmetru;
3.3.
sašķidrinātajai naftas gāzei – divus tūkstošus kubikmetru.
4.
Valsts ieņēmumu dienests par komersantiem, kas atbilst šo noteikumu 3. punkta prasībām, katru gadu līdz 1. martam sniedz Būvniecības valsts kontroles birojam šādu informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu:
4.1.
komersanta firma;
4.2.
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;
4.3.
mazumtirdzniecībā realizēto naftas produktu apjoms atbilstoši naftas produktu veidam – benzīns, dīzeļdegviela un sašķidrinātā naftas gāze.
5.
Pēc šo noteikumu 4. punktā minētās informācijas saņemšanas Būvniecības valsts kontroles birojs 10 darbdienu laikā Energoresursu informācijas sistēmā nosūta komersantiem uz oficiālo elektronisko adresi paziņojumu par pienākumu sniegt informāciju par naftas produktu mazumtirdzniecības cenu atbilstoši šo noteikumu 6. punktā minētajiem naftas produktu veidiem.
6.
Komersanti, kuri ir saņēmuši šo noteikumu 5. punktā minēto paziņojumu, Energoresursu informācijas sistēmā sniedz informāciju par naftas produktu mazumtirdzniecības cenu par šādiem naftas produktu veidiem:
6.1.
95. markas benzīns;
6.2.
dīzeļdegviela;
6.3.
sašķidrinātā naftas gāze.
7.
Komersanti informāciju par naftas produktu mazumtirdzniecības cenu sniedz katru pirmdienu līdz plkst. 14.00, izņemot gadījumu, ja pirmdiena ir brīvdiena vai valstī noteiktā svētku diena.
8.
Būvniecības valsts kontroles birojs, ņemot vērā šo noteikumu 7. punktā minēto komersantu sniegto informāciju, katru otrdienu līdz plkst. 12.00 informāciju par naftas produktu vidējo mazumtirdzniecības cenu Latvijā ievada Eiropas Komisijas uzturētajā tiešsaistes platformā. Ja otrdiena ir brīvdiena vai valstī noteiktā svētku diena, Būvniecības valsts kontroles birojs minēto informāciju Eiropas Komisijas uzturētajā tiešsaistes platformā ievada pirmdienā, izņemot gadījumu, ja pirmdiena ir brīvdiena vai valstī noteiktā svētku diena.
9.
Komersanti informāciju par naftas produktu mazumtirdzniecības cenu pirmo reizi sniedz 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 5. punktā minētā paziņojuma saņemšanas. 
10.
Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 4. punktā minēto informāciju par 2022. gadu iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojam 30 dienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs A. Ašeradens
Klimata un enerģētikas ministrs R. Čudars