MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-2700
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" mēneša laikā no noteikumu apstiprināšanas Ministru kabinetā sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā precizētu programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumu saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12.panta trešās daļas prasībām.
4.
Atzīt Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 23 34. §) Informatīvais ziņojums "Atbalsts uzņēmējiem tirgus pārorientācijai un Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu izrietošo sankciju seku mazināšanai" 5.3. apakšpunktā ietverto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
5.
Pieņemt zināšanai, ka programmas īstenošana rada negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2023.gadā 27 500 000 euro, 2024.gadā 25 000 000 euro.
6.
Finanšu ministrijai likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam un budžetu 2023.gadam” sagatavošanas procesā nepieciešamo finansējumu Ekonomikas ministrijai (akciju sabiedrībai "Attīstības finanšu institūcija Altum") atbalstam aizdevumiem ar kapitāla atlaidi 2024. gadam 25 000 000 euro apmērā rezervēt atsevišķā budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmā.