MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1883
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2024. gada budžeta apstiprināšanu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.