Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 823
Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 33. §)
21-TA-1110
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām"
Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 12. pantu,
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 15. pantu
un Publiskās un privātās partnerības likuma 13.1 pantu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 45., 91. nr.; 2018, 5., 162. nr.; 2019, 255. nr.; 2021, 181. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.1. likuma 5. pantā, 8. panta vienpadsmitajā daļā, 34. panta trešajā daļā, 47. panta trešajā daļā, 48. panta trešajā daļā, 54. panta sestajā daļā, 55. panta pirmajā daļā, 74. panta pirmās daļas 5. un 6. punktā minētajā gadījumā – 5 382 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem un 140 000 euro publiskiem piegādes un publiskiem pakalpojumu līgumiem;"
1.2.
izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.2. likuma 33. pantā, 34. panta otrajā daļā, 35. panta ceturtajā daļā, 60. panta desmitajā daļā, 61. panta piektās daļas 1. punktā, 68. panta otrās daļas 3. punktā, 73. panta trešās daļas 2. punkta "a" apakšpunktā, 74. panta pirmās daļas 2. punktā un otrās daļas 2. punktā minētajā gadījumā – 5 382 000 euro publiskiem būvdarbu līgumiem, 750 000 euro likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu līgumiem, kas tiek slēgti 10. pantā paredzētajā kārtībā, un 140 000 euro publiskiem piegādes un citiem publiskiem pakalpojumu līgumiem;"
1.3.
izteikt 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.3. likuma 6. panta pirmās daļas 1. punktā minētajā gadījumā – 5 382 000 euro;"
1.4.
izteikt 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.4. likuma 6. panta pirmās daļas 2. punktā minētajā gadījumā – 215 000 euro.";
1.5.
izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.1. likuma 8. panta trešajā daļā, 13. panta otrajā un ceturtajā daļā, 14. panta sestajā un septītajā daļā, 78. panta pirmās daļas 5. un 6. punktā minētajā gadījumā – 5 382 000 euro būvdarbu līgumiem un 431 000 euro piegādes un pakalpojumu līgumiem;"
1.6.
izteikt 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.3. likuma 65. panta desmitajā daļā, 66. panta piektās daļas 1. punktā minētajā gadījumā – 5 382 000 euro būvdarbu līgumiem, 1 000 000 euro likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu līgumiem, kas tiek slēgti 13. panta piektajā daļā paredzētajā kārtībā, un 431 000 euro piegādes un pakalpojumu līgumiem.";
1.7.
izteikt 3.1 punktu šādā redakcijā:
"3.1 Līgumcenas robežvērtība Publiskās un privātās partnerības likuma 13. panta sestajā daļā, 20. panta otrajā un trešajā daļā, 31.panta trešās daļas 2. punkta "a" apakšpunktā, 31.panta pirmās daļas 2. punktā, 37.panta trešajā daļā, 37.panta trešajā daļā, 39. panta otrajā, trešajā, sestajā, devītajā un vienpadsmitajā daļā, 63. panta piektās daļas 1. punktā un septītajā daļā minētajā gadījumā ir 5 382 000 euro."
2.
Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministrs J. Reirs