MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-2990
Rīkojuma projekts "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu prēmēšanu par tiešas darbības rezultātā novērstu būtisku noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un tā rezultātā ir palielinājušies valsts budžeta ieņēmumi"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.