Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 983
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 60. §)
21-TA-1713
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Kultūras ministrijai 30 000 euro pārskaitīšanai biedrībai "Romu Kultūras centrs" Starptautiskā Romu kultūras festivāla "ROMA WORLD 2021" organizēšanai 2021. gada decembrī.
2.
Kultūras ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Kultūras ministrs N. Puntulis