MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-682
Informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa izveides progresu"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Satiksmes ministram līdz 2022. gada 1. maijam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības modeļa izstrādes gaitu.