Likumprojekts

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
23-TA-1622
Par Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu 
1.pants.Eiropas Padomes 2011. gada 11. maija Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.
2.pants.Konvencijas īstenošanā Latvija piemēro Latvijas Republikas Satversmē ietvertās vērtības, principus un normas, īpaši attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību, sieviešu un vīriešu līdztiesību un laulības, ģimenes, vecāku un bērnu tiesību aizsardzību un atbalstu. Ārlietu ministrija, deponējot Eiropas Padomes ģenerālsekretāram konvencijas pieņemšanas un apstiprināšanas instrumentu, tam pievieno attiecīgu deklarāciju (pielikums).
3.pants.Konvencijas 10. panta pirmās daļas izpratnē Latvijas Republikas koordinējošā iestāde ir Labklājības ministrija.
4.pants.Saskaņā ar Konvencijas 78. panta otro daļu Latvija saglabā tiesības nepiemērot Konvencijas 55. panta pirmo daļu attiecībā uz Konvencijas 35. pantā ietvertajiem maznozīmīgajiem miesas bojājumiem.
5.pants.Konvencija stājas spēkā tās 75. panta ceturtajā daļā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un publicējams tās tulkojums latviešu valodā.
Labklājības ministrs U. Augulis