MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1620
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums "Par Ārlietu ministrijai piešķirtā papildu finansējuma pārcelšanu un pārdali ""
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
2.
Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrijai augstas gatavības projektam, kas saistīts ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu, paredzētais finansējums 2021.gadam 100 000 euro apmērā netiks pieprasīts un ir pārceļams uz 2022.gadu.
3.
Ārlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā līdz 2022. gada 28.februārim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par finansējuma 2022.gadam  1 100 000 euro apmērā sadalījumu konkrētiem Ārlietu ministrijas augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu.
4.
Atbalstīt, ka 3.punktā minētais finansējums tiks nodrošināts no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un 13.00.00 “Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai”.