MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-904
Noteikumu projekts "Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu"
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu kompensācijas izmaksām nepieciešamo finansējumu, Satiksmes ministrija, ņemot vērā universālā pasta pakalpojuma sniedzēja iesniegto informāciju par prognozētajiem zaudējumiem turpmākajos gados,  sagatavo prioritāro pasākumu pieteikumu par papildu finansējuma piešķiršanu no valsts budžeta universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensācijai, kas skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem.