MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1555
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”"
1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Atbalstīt Veselības ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 7 429 610 euro apmērā Covid-19 pasākumu izdevumu segšanai laika periodā no 2021.gada 1 novembra līdz 2021.gada 31.decembrim, lai segtu izdevumus saistībā ar vakcīnu ievadi.
4. Šī protokollēmuma 3.punktā minētos faktiskus izdevumus  2022.gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, Veselības ministrijai normatīvos aktos noteiktā kārtībā sagatavojot un iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.