Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 585
Rīgā 2023. gada 13. septembrī (prot. Nr. 44 15. §)
23-TA-1855
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2023. gada 17. marta rīkojumu Nr. 143 "Par humānās palīdzības sniegšanu", Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Iekšlietu ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam) finansējumu 6561 euro apmērā, lai segtu transportēšanas izdevumus, kas saistīti ar humānās palīdzības sūtījuma nogādāšanu.
2.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Iekšlietu ministrs M. Kučinskis