MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-1476
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr.614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”, ņemot vērā aktuālo situāciju viena izglītojamā 1.–4. klasē ēdināšanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanā. 
4.
Jautājums par finansējuma piešķiršanu 2023.gadam un turpmāk ik gadu, lai nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu apmēra palielināšanu brīvpusdienu nodrošināšanai vienam izglītojamam, ir izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” izstrādes procesā kopā ar visu ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas;