Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 327
Rīgā 2023. gada 8. jūnijā (prot. Nr. 29 27. §)
23-TA-1152
Par apropriācijas palielināšanu
1.
Atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 60. pantam atbalstīt apropriācijas palielināšanu Ekonomikas ministrijai resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem valsts budžeta programmā 28.00.00 "Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana" 1 994 857 euro apmērā, lai nodrošinātu valsts budžeta līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.
2.
Ekonomikas ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par valsts budžeta apropriācijas palielināšanu atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas palielināšanu un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, palielināt apropriāciju.
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs A. Ašeradens
Ekonomikas ministre I. Indriksone