MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-495
Informatīvais ziņojums "“Latvijas pretterorisma stratēģija 2021.-2026. gadam”
 "
1. Apstiprināt Latvijas pretterorisma stratēģiju 2021.-2026.gadam.
2. Iekšlietu ministrijai līdz 2026.gada 1.janvārim sagatavot informatīvo ziņojumu “Latvijas pretterorisma stratēģija 2027.-2032. gadam”, tajā ietverot novērtējumu par iepriekšējo periodu.