Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 521
Rīgā 2023. gada 12. septembrī (prot. Nr. 44 25. §)
23-TA-1623
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
4.panta piekto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 193. nr.; 2014, 204. nr.; 2015, 252. nr.; 2018, 132. nr.; 2019, 58. nr.; 2022, 179. nr.; 2023, 86. nr.) šādu grozījumu:
1.
Izteikt 2. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs J. Vitenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2023. gada 12. septembra
noteikumiem Nr.
521

"2. pielikums

Ministru kabineta

2013.gada 24.septembra

noteikumiem Nr. 1000


Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis


Nr.
p. k.

Pakalpojums

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1.

Transportlīdzekļa reģistrācija*

1 darbība 5,74 0,00 5,74
2.

Transportlīdzekļa noņemšana no uzskaites*

1 darbība

3,02

0,00

3,02

3. Transportlīdzekļa pirmreizējā reģistrācija Latvijā*

1 darbība

11,88

0,00

11,88

4. Komercķīlas atzīmes reģistrācija

1 darbība

7,11

1,49

8,60

5. Aizlieguma atzīmes reģistrācija, pamatojoties uz transportlīdzekļa īpašnieka iesniegumu

1 darbība

4,60

0,97

5,57

6. Kuģošanas līdzekļa reģistrācija*

1 darbība

5,74

0,00

5,74

7.

Kuģošanas līdzekļa noņemšana no uzskaites*

1 darbība

3,02

0,00

3,02

8.

Kuģošanas līdzekļa pirmreizējā reģistrācija Latvijā*

1 darbība

11,88

0,00

11,88

9.

Apliecinājuma izsniegšana par transportlīdzekļa norakstīšanu 

1 darbība

1,74

0,37

2,11

10.

Apliecinājuma izsniegšana par kuģošanas līdzekļa norakstīšanu 

1 darbība

1,74

0,37

2,11

11.

Transportlīdzekļa īpašnieka maiņa ar abpusēju iesniegumu

1 darbība

10,70

2,25

12,95

12.

Numurētā agregāta īpašnieka maiņa ar abpusēju iesniegumu

1 darbība

10,70

2,25

12,95

13. Tranzīta numura kartes izsniegšana

1 darbība

6,96

1,46

8,42

14.

Tirdzniecības numura kartes noformēšana

1 darbība

7,24 1,52 8,76
15.

Izmēģinājuma numura kartes izsniegšana

1 darbība

6,96

1,46

8,42

16.

Izziņas izsniegšana par numurētā agregāta piederību 

1 darbība

6,96 1,46 8,42
17.

Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība

1 vienība

6,35 1,33 7,68
18.

Valsts reģistrācijas numura izvēle

1 darbība  

 

 

18.1. mehāniskajam transportlīdzeklim (izņemot mopēdu), ja valsts reģistrācijas numurs ir ar vienu vai diviem cipariem, vienādu ciparu simbolu kombināciju un tādu ciparu kombināciju, kuras pirmais cipars ir jebkurš cipars un visi atlikušie cipari ir "0" (nulle)   413,22 86,78 500,00

18.2.

mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ja valsts reģistrācijas numurs neatbilst šā pielikuma 18.1. apakšpunktam, kā arī kuģošanas līdzeklim, piekabei un mopēdam 123,97 26,03 150,00
19.

Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta noformēšana transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā

1 darbība

0,30

0,06

0,36

20.

Transportlīdzekļa īpašumtiesību apliecības noformēšana transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā

1 darbība

1,35

0,28

1,63

21.

Bezceļu transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība

1 vienība

5,15 1,08 6,23

22.

Agregātu numuru salīdzināšana

1 darbība      
22.1.

Latvijā reģistrētam transportlīdzeklim (izņemot velosipēdus un elektroskrejriteņus)

 

6,78 1,42 8,20
22.2.

Latvijā nereģistrētam transportlīdzeklim (izņemot velosipēdus un elektroskrejriteņus)

11,92 2,50

14,42

23.

Transportlīdzekļa īpašnieka atzīmes izdarīšana transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā par īpašuma tiesību pāreju reģistrētajam turētājam

1 darbība

0,71 0,15 0,86
24.

Transportlīdzekļa īpašnieka atzīmes izdarīšana transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā par īpašuma tiesību pāreju citai personai, kura nav reģistrētais turētājs

1 darbība

7,11 1,49 8,60
25.

Pilnvarojuma atzīmes noformēšana transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā (distances reģistrācijas uzsākšana)

1 darbība

5,34 1,12 6,46
26.

Velosipēda reģistrācija klientu apkalpošanas centrā (tai skaitā reģistrējot velosipēda īpašnieka maiņu)

1 darbība

1,84 0,39 2,23
27.

Elektroskrejriteņa tehnisko datu noteikšana un reģistrācija klientu apkalpošanas centrā (tai skaitā reģistrējot īpašnieka maiņu)

1 darbība

5,04 1,06 6,10
28.

Velosipēda reģistrācija, izmantojot e-pakalpojumus (tai skaitā reģistrējot velosipēda īpašnieka maiņu)

1 darbība

0,75 0,16 0,91
29.

Elektroskrejriteņa reģistrācija, izmantojot e-pakalpojumus (tai skaitā reģistrējot īpašnieka maiņu)

1 darbība

2,07 0,43 2,50
30.

Velosipēda vai elektroskrejriteņa reģistrācijas uzlīmes izsniegšana

1 darbība 1,72 0,36 2,08
31.

Transportlīdzekļa numura zīme (tai skaitā speciālās nozīmes)

1 darbība 9,22 1,94 11,16
32.

Transportlīdzekļa reģistrācijas numura rezervēšana

1 darbība 11,64 2,44 14,08
33.

Individuālas transportlīdzekļa numura zīmes izvēle

1 darbība 3014,54 633,05 3647,59
34.

Kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecība

1 vienība 5,15 1,08 6,23
35.

Kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņa ar abpusēju iesniegumu

1 darbība 10,70 2,25 12,95
36. Kuģošanas līdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes uzlīmju vai trafaretu komplekts 1 darbība 9,01 1,89 10,90
37. Kuģošanas līdzekļa numura zīmes simbols bojātā vietā 1 vienība 1,02 0,21 1,23
38.

Izziņas izsniegšana par kuģošanas līdzekļa motora piederību 

1 darbība 9,74 2,05 11,79
39.

Kuģošanas līdzekļa agregātu numuru salīdzināšana

1 darbība 6,78 1,42 8,20
40. Transportlīdzekļu vadītāja dokumentu vai atpūtas kuģu vadītāja apliecības noformēšana un izsniegšana* 1 darbība 5,42 0,00 5,42
41.

Transportlīdzekļa vadītāja apliecība vai atpūtas kuģu vadītāja apliecība

1 vienība 14,04 2,95 16,99
42.

Autovadītāja apliecība bīstamu kravu pārvadāšanai

1 vienība 14,04 2,95 16,99
43.

Transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas pasniedzēja un braukšanas apmācību instruktora apliecības noformēšana un izsniegšana*

1 darbība 5,42 0,00 5,42
44.

Transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas pasniedzēja un braukšanas apmācību instruktora apliecība

1 vienība 3,52 0,74 4,26
45.

Transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas pasniedzēja un braukšanas apmācību instruktora atestācija

1 darbība 17,20 3,61 20,81
46.

Braukšanas mācību atļauja

1 vienība 6,15 1,29 7,44
47.

Teorētiskais eksāmens

1 darbība      
47.1.

mehānisko transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadītājiem

  9,42 1,98 11,40
47.2.

mopēda vadītājiem

7,49 1,57 9,06
48.

AM kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas eksāmens

1 darbība 20,83 4,37 25,20
49.

Atkārtots AM kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas eksāmens, ja nav jāizpilda figūras

1 darbība 16,98 3,57 20,55
50.

A vai B kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas eksāmens

1 darbība 24,67 5,18 29,85
51.

Atkārtots A vai B kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas eksāmens, ja nav jākārto manevri (figūras)

1 darbība 18,9 3,97 22,87
52.

C vai D kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas eksāmens

1 darbība 30,45 6,39 36,84
53.

Atkārtots C vai D kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas eksāmens, ja nav jākārto manevri (figūras)

1 darbība 24,67 5,18 29,85
54.

Vadīšanas eksāmens profesionālā vadītāja kvalifikācijas iegūšanai

1 darbība 47,73 10,02 57,75
55.

Atkārtots vadīšanas eksāmens profesionālā vadītāja kvalifikācijas iegūšanai, ja nav jākārto manevri (figūras)

1 darbība 41,98 8,82 50,80
56. AM kategorijas transportlīdzekļa izmantošana vadīšanas eksāmenā 1 darbība 9,53 2,00 11,52
57.

A1, A2 vai A kategorijas transportlīdzekļa izmantošana vadīšanas eksāmenā

1 darbība 11,79 2,48 14,27
58.

B kategorijas transportlīdzekļa izmantošana vadīšanas eksāmenā

1 darbība 12,19 2,56 14,75
59.

Piekabes izmantošana BE kategorijas transportlīdzekļu sastāva vadīšanas eksāmenā

1 darbība 6,61 1,39 8,00
60.

C kategorijas transportlīdzekļa izmantošana vadīšanas eksāmenā

1 darbība 34,02 7,14 41,16
61.

CE kategorijas transportlīdzekļu sastāva izmantošana vadīšanas eksāmenā

1 darbība 40,23 8,45 48,68
62.

C kategorijas transportlīdzekļa izmantošana vadīšanas eksāmenā profesionālā vadītāja kvalifikācijas iegūšanai

1 darbība 56,86 11,94 68,80
63.

CE kategorijas transportlīdzekļu sastāva izmantošana vadīšanas eksāmenā profesionālā vadītāja kvalifikācijas iegūšanai

1 darbība 69,29 14,55 83,84
64.

Transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas karte

1 vienība 14,04 2,95 16,99
65.

Transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas mācību vietas (bāzes) apsekošana

1 darbība 85,37 17,93 103,30
66.

Teorētiskais eksāmens starptautisko atpūtas kuģu vadītājiem, lai iegūtu tiesības vadīt atpūtas kuģus iekšējos ūdeņos

1 darbība 77,47 16,27 93,74
67.

Teorētiskais eksāmens starptautisko buru atpūtas kuģu vadītājiem, kas jaunāki par 18 gadiem, lai iegūtu tiesības vadīt buru atpūtas kuģus iekšējos ūdeņos

1 darbība 39,14 8,22 47,36
68.

Teorētiskais eksāmens starptautisko atpūtas kuģu vadītājiem, lai iegūtu tiesības vadīt atpūtas kuģus piekrastes ūdeņos

1 darbība 120,08 25,22 145,30
69.

Teorētiskais eksāmens starptautisko buru atpūtas kuģu vadītājiem, kas jaunāki par 18 gadiem, lai iegūtu tiesības vadīt buru atpūtas kuģus piekrastes ūdeņos

1 darbība 60,45 12,69 73,14
70.

Praktiskais eksāmens starptautisko atpūtas kuģu vadītājiem

1 darbība 60,45 12,69 73,14
71.

Praktiskais eksāmens starptautisko buru atpūtas kuģu vadītājiem, kas jaunāki par 18 gadiem

1 darbība 30,62 6,43 37,05
72.

Motorjahtas izmantošana praktiskajā eksāmenā

1 darbība 172,16 36,15 208,31
73.

Buru jahtas izmantošana praktiskajā eksāmenā

1 darbība 34,43 7,23 41,66
74.

Buru jahtas izmantošana praktiskajā eksāmenā personām, kas jaunākas par 18 gadiem

1 darbība 17,21 3,61 20,82
75.

Starptautisko atpūtas kuģu vadītāja apliecība

1 vienība 5,41 1,14 6,55
76.

Atpūtas kuģu vadītāju sagatavošanas mācību vietas (bāzes) apsekošana

1 darbība 85,37 17,93 103,30
77.

Apmācības kursi ceļu satiksmes drošības jautājumos pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros

1 darbība 41,34 8,68 50,02
78.

Atļauja piedalīties ceļu satiksmē, izsniedzot uzlīmi par transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati*

1 darbība 2,85 0,00 2,85
79.

Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate, pamatpārbaude:

1 darbība      
79.1. M1 kategorijas transportlīdzeklim   24,30 5,10 29,40
79.2. M2 kategorijas transportlīdzeklim 27,25 5,72 32,97
79.3. M3 kategorijas transportlīdzeklim 41,48 8,71 50,19
79.4.

N1 kategorijas transportlīdzeklim

25,42 5,34

30,76

79.5. N2 kategorijas transportlīdzeklim 33,95 7,13 41,08
79.6. N3 kategorijas transportlīdzeklim 40,82 8,57 49,39
79.7.

O1 kategorijas transportlīdzeklim

8,94 1,88 10,82
79.8. O2 kategorijas transportlīdzeklim 12,33 2,59 14,92
79.9. O3 kategorijas transportlīdzeklim 24,52 5,15 29,67
79.10. O4 kategorijas transportlīdzeklim 30,67 6,44 37,11
79.11. L kategorijas transportlīdzeklim 12,99 2,73 15,72
80. Atļauja piedalīties ceļu satiksmē, veicot atkārtotu transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un izsniedzot transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates uzlīmi* 1 darbība 1,42

0,00

1,42
81. Atkārtota valsts tehniskā apskate 1 darbība      
81.1.

M1 kategorijas transportlīdzeklim

  12,97 2,72 15,69
81.2. M2 kategorijas transportlīdzeklim 14,29 3,00 17,29
81.3. M3 kategorijas transportlīdzeklim 21,80 4,58 26,38
81.4. N1 kategorijas transportlīdzeklim 13,51 2,84 16,35
81.5. N2 kategorijas transportlīdzeklim 17,86 3,75 21,61
81.6.

N3 kategorijas transportlīdzeklim

21,47 4,51 25,98
81.7. O1 kategorijas transportlīdzeklim 4,63 0,97 5,60
81.8. O2 kategorijas transportlīdzeklim 6,40 1,34 7,74
81.9. O3 kategorijas transportlīdzeklim 12,87 2,70 15,57
81.10. O4 kategorijas transportlīdzeklim 16,08 3,38 19,46
81.11. L kategorijas transportlīdzeklim 6,75 1,42 8,17
82. Transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates uzlīme 1 vienība 1,81 0,38 2,19
83.

Atļauja vienu dienu piedalīties ceļu satiksmē 

1 darbība 3,56 0,75 4,31
84.

Transportlīdzekļa sertifikāta piešķiršana par atbilstību Eiropas Transporta ministru konferences (ETMK) prasībām ekoloģijas un drošības jomā (turpmāk – ETMK sertifikāts)* 

1 darbība 3,77 0,00 3,77
85.

Eiropas valstu nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) noteikto bīstamu vielu pārvadāšanai paredzētā transportlīdzekļa atbilstības sertifikāta (turpmāk – ADR sertifikāts) piešķiršana*

1 darbība 3,77 0,00 3,77
86.

Transportlīdzekļa sertifikāta piešķiršana dalāmu kokmateriālu un lauksaimniecības produkcijas lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanai ar specializētajiem lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekļiem vai to sastāviem*

1 darbība 3,77 0,00 3,77
87.

Transportlīdzekļa pārbaude ETMK sertifikāta saņemšanai

1 darbība 8,54 1,79 10,33
88.

Transportlīdzekļa pārbaude ADR sertifikāta saņemšanai

1 darbība 15,65 3,29 18,94
89.

Transportlīdzekļa pārbaude, lai saņemtu sertifikātu dalāmu kokmateriālu un lauksaimniecības produkcijas lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanai ar specializētajiem lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekļiem vai to sastāviem 

1 darbība 14,23 2,99 17,22
90.

Jaunbūvējamo transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskās dokumentācijas saskaņošana*

1 darbība 85,37 0,00 85,37
91.

Transportlīdzekļa pārbūves tehniskā projekta saskaņošana*

1 darbība 14,23 0,00 14,23
92.

Pārbūves tehnisko noteikumu saskaņošana*

1 darbība 59,76 0,00 59,67
93.

Atzinums par pārbūvēta transportlīdzekļa atbilstību ceļu satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām*

1 darbība      
93.1.

pēc 1. kategorijas pārbūves

  1,85 0,00 1,85
93.2.

pēc 2. kategorijas pārbūves

3,41 0,00 3,41
94.

Transportlīdzekļa tehniskā ekspertīze

1 darbība      
94.1. pēc 1. kategorijas pārbūves   30,88 6,48 37,36
94.2.

pēc 2. kategorijas pārbūves

45,11 9,47 54,58
95.

Individuālā kārtā izgatavota transportlīdzekļa pārbaude

1 darbība      
95.1.

O1 kategorijas transportlīdzeklim

  61,58 12,93 74,51
95.2.

O2 kategorijas transportlīdzeklim

102,47 21,52 123,99
96. Identifikācijas numura iestrādāšana (iekalšana) transportlīdzeklim 1 darbība 26,21 5,50 31,71
97.

Transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes izgatavošana un uzstādīšana

1 darbība 13,28 2,79 16,07
98.

Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma sertifikāta reģistrēšana*

1 darbība 24,90

0,00

24,90
99.

Atzinums par transportlīdzekļa valsts individuālās apstiprināšanas dokumentāciju*

1 darbība      
99.1. L kategorijas transportlīdzeklim   16,36 0,00 16,36
99.2. O1 un O2 kategorijas transportlīdzeklim 14,94 0,00 14,94
99.3. O3 un O4 kategorijas transportlīdzeklim 24,90 0,00 24,90
99.4. M1 kategorijas transportlīdzeklim 39,84 0,00 39,84
99.5.

M2 un M3 kategorijas transportlīdzeklim

58,34 0,00 58,34
99.6. N1 kategorijas transportlīdzeklim 49,80 0,00 49,80
99.7. N2 un N3 kategorijas transportlīdzeklim 66,87 0,00 66,87
100.

Transportlīdzekļa valsts individuālās apstiprināšanas sertifikāta izsniegšana*

1 darbība 4,98 0,00 4,98
101.

Transportlīdzekļa uzskaites tehnisko datu ievadīšana transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā

1 darbība      
101.1. par katra transportlīdzekļa tipu (dati, kas kopēji visiem tipa variantiem)   14,23 2,99 17,22
101.2. papildus par katru tipa variantu 8,54 1,79 10,33
102.

Transportlīdzekļa pārbaude valsts individuālai apstiprināšanai

1 darbība      
102.1. L kategorijas transportlīdzeklim   23,76 4,99 28,75
102.2. O1 un O2 kategorijas transportlīdzeklim 17,35 3,64 20,99
102.3. O3 un O4 kategorijas transportlīdzeklim 56,49 11,86 68,35
102.4. M1 kategorijas transportlīdzeklim 37,99 7,98 45,97
102.5. M2 un M3 kategorijas transportlīdzeklim 73,56 15,45 89,01
102.6. N1 kategorijas transportlīdzeklim 63,60 13,36 76,96
102.7. N2 un N3 kategorijas transportlīdzeklim 73,56 15,45 89,01
103.

Transportlīdzekļa atkārtota pārbaude valsts individuālai apstiprināšanai

1 darbība 15,65 3,29 18,94
103.1. L kategorijas transportlīdzeklim   11,88 2,49 14,37
103.2.

O1 un O2 kategorijas transportlīdzeklim

8,68 1,82 10,50
103.3.

O3 un O4 kategorijas transportlīdzeklim

28,24 5,93 34,17
103.4.

M1 kategorijas transportlīdzeklim

18,99 3,99 22,98
103.5.

M2 un M3 kategorijas transportlīdzeklim

36,78 7,72 44,50
103.6.

N1 kategorijas transportlīdzeklim

31,79 6,68 38,47
103.7.

N2 un N3 kategorijas transportlīdzeklim

36,78 7,72 44,50
104.

Atzinums par transportlīdzekļa atbilstību transportlīdzeklim, kam Latvijā veikta atbilstības novērtēšana un iesniegti transportlīdzekļa pārbaudes protokoli

1 darbība 99,60 20,92 120,52
105.

Transportlīdzekļa atbilstības sertifikāts

1 vienība 2,84 0,60 3,44
106.

Valsts individuāla transportlīdzekļa apstiprināšanas sertifikāts

1 vienība 3,56 0,75 4,31
107. Elektrotransportlīdzekļa uzlāde        
107.1. fiksētā uzlādes pakalpojuma cena 1 minūte

0,098

0,02 0,12
107.2. cena par patērēto elektroenerģiju  

Atbilstoši vidējai elektroenerģijas Nord Pool biržas cenai

108.

Nodokļa, nodevas vai naudas soda samaksa

1 darbība 0,99 0,21 1,20
109.

Pārbaude par transportlīdzekļa atbilstību vēsturiskā spēkrata statusam

1 darbība      
109.1.

automobilim

  28,91 6,07 34,98
109.2.

motociklam

17,35 3,64 20,99
110.

Apliecinājums par transportlīdzekļa atbilstību vēsturiskā spēkrata statusam

1 darbība      
110.1.

automobilim

  7,44 1,56 9,00
110.2.

motociklam

4,97 1,04 6,01
111.

Invalīdu stāvvietas izmantošanas karte

1 vienība 0,71 0,15 0,86
112.

Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācija

1 darbība 144,02 30,24 174,26
113. Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības vietas izmaiņu reģistrācija 1 darbība 12,14 2,55 14,69
114. Caurlaides noformēšana, izmantojot e-pakalpojumu, pasta komersantu, Saeimas, Valsts prezidenta kancelejas, Valsts kancelejas, ministriju, Augstākās tiesas un Ģenerālprokuratūras  transportlīdzekļiem, ar kuriem nogādā pasta sūtījumus, kā arī transportlīdzekļiem, ar kuriem veic inkasāciju 1 darbība 6,0 1,26 7,26

 

 

 

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu."