Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 735
Rīgā 2022. gada 22. novembrī (prot. Nr. 59 28. §)
22-TA-1537
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1145 "Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu"
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 20.panta otro daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1145 "Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 204. nr.; 2013, 154. nr.; 2016, 24. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt ar 2.5.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.5.1.1 ja  šo noteikumu 2.5.1. apakšpunktā minēto izmaiņu izdarīšanas pamats ir grozījumi Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvajā regulējumā, – 50,00 euro;".
2.
Papildināt ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
"2.1 Ja uzņēmums reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļvietnē www.pvd.gov.lv (e-pakalpojums), un norāda, ka lēmumu par reģistrēšanu vēlas saņemt  elektroniski, valsts nodevu maksā 90 procentu apmērā no šajos noteikumos noteiktajām valsts nodevas likmēm."
3.
Papildināt ar 2.2 punktu šādā redakcijā:
"2.2 Valsts nodevu nemaksā par izmaiņu reģistrēšanu uztura bagātinātāju reģistrā esošam uztura bagātinātājam, ja izmaiņu izdarīšana marķējumā vai citā pievienotajā informācijā ir saistīta ar administratīvo teritoriju pārveidošanu, robežu vai nosaukuma maiņu, kā arī ar ielas nosaukuma vai ēkas numerācijas maiņu Latvijas teritorijā un tā ir vienīgā paziņotā izmaiņa."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs K. Gerhards