Rīkojuma (grozījumu) projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 754
Rīgā 2022. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 54 9. §)
22-TA-1884
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra rīkojumā Nr. 780 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 4.0. versija)"
Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra rīkojumā Nr. 780 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 4.0. versija)" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 250. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 4.0. versijā projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)" (turpmāk – projekts) aprakstu un digitalizācijas projekta izmaksas 7 823 226,00 euro apmērā."
2.
Papildināt ar 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Atbalstīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 4.0. versijā iekļautā projekta konsolidēto aprakstu (kopsavilkumu). "
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Kultūras ministrs N. Puntulis