MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-262
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām"
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija likumprojekta “Par valsts budžetu 2023.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam” sagatavošanas procesā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā fiskāli neitrālu priekšlikumu, paredzot valsts nodevas ieņēmumu palielinājumu par Medību likumā noteiktajām medību darbībām un Meža likumā noteiktajām mežsaimnieciskām darbībām un attiecīgu izdevumu palielinājumu Valsts meža dienesta noteikto funkciju īstenošanai, nodrošinot to pakalpojumu sniegšanu, par ko maksājama valsts nodeva par mežsaimnieciskām un medību darbībām, un Medību saimniecības attīstības fondam.