MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-546
Rīkojuma projekts "Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Jelgavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ķirši-Mežvidi" pārņemšanu valsts īpašumā""
(Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.)
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu saskaņošanai.