MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-1631
Plāna projekts "Plāna projekts "Profilakses pasākumu un veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plāns alkoholisko dzērienu  un narkotisko vielu lietošanas izplatības mazināšanas jomā 2023.-2025.gadam"""
(1.Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.)
2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.