Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 66
Rīgā 2022. gada 25. janvārī (prot. Nr. 4 19. §)
21-TA-1761
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 333 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar
Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas
finanšu instrumenta 2014.–2021. gada
perioda vadības likuma 15. panta 12. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 333 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātes "Baltijas pētniecības programma" un aktivitātes "Stipendijas" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 107. nr.; 2021, 124. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 2.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.9. donoru programmas partneri – Norvēģijas Pētniecības padome, Norvēģijas Augstākās izglītības un prasmju direktorāts un Lihtenšteinas Nacionālā aģentūra starptautiskās izglītības jautājumos;".
2.
Izteikt 16.1 punktu šādā redakcijā:
"16.1 Ja tiek konstatēts nelikumīgs komercdarbības atbalsts (tas ir, projekts neatbilst šo noteikumu 16. punktam), līdzfinansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt projekta ietvaros līdzfinansējuma saņēmēja saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem."
3.
Izteikt 26.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"26.3.1. no Latvijas uz donorvalsti – 500 euro par divām darbdienām, 1250 euro par vienu mobilitātes nedēļu, 2200 euro par divām mobilitātes nedēļām, 3000 euro par trim mobilitātes nedēļām, 4000 euro par četrām mobilitātes nedēļām;".
4.
Izteikt 26.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"26.3.2. no donorvalsts uz Latviju – 300 euro par divām darbdienām, 750 euro par vienu mobilitātes nedēļu, 1250 euro par divām mobilitātes nedēļām, 2000 euro par trim mobilitātes nedēļām, 3000 euro par četrām mobilitātes nedēļām;".
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒ Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns