MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-461
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Augšdaugavas novada domei pašvaldības autoceļa “Stupiņi–Kucini–Mackeviči” pārbūvei"
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.